Přeshraniční aktivity

Pro svou každodenní přeshraniční práci si EUREGIO EGRENSIS stanovilo několik stěžejních cílů. Středem zájmu je odbourávání předsudků a výhrad z řad obyvatelstva vůči zemi sousedů. Za tímto účelem iniciuje Euregio četné setkávací projekty především pro děti a mládež. Ve spolupráci všech tří pracovních sdružení je každoročně pořádán Letní tábor pro mládež. Velmi významným projektem pracovních sdružení Bavorsko a Česko je Bavorsko-český výměnný školní rok.

Za účelem překonání následků dosud rozdělujících hranic uprostřed Evropy je EUREGIO EGRENSIS aktivní také v oblasti vývoje turistického ruchu. EUREGIO EGRENSIS pracovní sdružení Bavorsko zde úzce spolupracuje s příslušnými městy, obcemi a turistickými svazy za účelem podpory přeshraničních turistických nabídek pro snadnější poznávání blízkých sousedních regionů. Projekty zahrnují přeshraniční cyklotrasy a dále mapový materiál regionu.

Po vstupu Česka do EU však hraje hlavní roli především také odbourávání jazykových bariér. EUREGIO EGRENSIS proto chce jazykovou ofenzívou v širokého rozsahu nastartovat změnu v povědomí lidí.