Mládež

Od svého založení pořádá EUREGIO EGRENSIS projekty pro mládež. Setkávání německých a českých dětí na Letním táboru mládeže a školní výměna při Výměnném školním roce jsou velmi oblíbené a podporují srůst přihraničního regionu. Letní tábor mládeže pořádá euregio už od roku 1992, Výměnný školní rok od roku 1996/97. Oba projekty se postupně rozvíjely dál. Součastí těchto obou projektů stala jazyková animace.

Víc