Jazyková animace

Jazyková animace je metoda hravého zprostředkování němčiny resp. češtiny, která byla vyvinuta v roce 1997 s podporou Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem. Jazyková animace motivuje hned od počátku učení k aktivnímu užívání cizího jazyka. Zapojeny jsou všechny smysly a u účastníků je vzbuzen o jazyk zájem. Jazykové bariéry i předsudky vůči cizojazyčné kultuře tak mohou být odbourány.

Jazykové animace provádějí jazykoví animátoři. Jednoduchým a hravým způsobem zprostředkovávají první krůčky v cizím jazyce. Přitom není jazyková animace náhradou výuky jazyka, ale představuje spíše doplnění tradičního zprostředkování cizího jazyka. Pomocí jazykové animace mohou být v relativně krátkém čase vybudovány základy komunikace v cizím jazyce a vzbuzen zájem o daný jazyk.

Za nasazení jazykové animace v programu podpory odborných praxí byl Tandem v roce 2006 oceněn Evropskou jazykovou cenou Label. EUREGIO EGRENSIS zprostředkovává jazykové animace na gymnáziích, která se účastní projektu „Výměnný školní rok“ a na reálných školách na území Euregia. Kromě toho je jazyková animace od roku 2006 také neodmyslitelnou součástí letního tábora mládeže EUREGIO EGRENSIS, při němž podporuje vzájemné poznávání, odbourávání zábran a naučení základů jazyka souseda.

Další informace k jazykové animaci získáte u Tandemu. V informačním filmu uvidíte také záběry z jazykové animace, která se konala v rámci EUREGIO EGRENSIS letního tábora mládeže 2016.

Jazyková animace na německých školách v EUREGIO EGRENSIS

V březnu 2007 zahájilo EUREGIO EGRENSIS pracovní sdružení Bavorsko v Selbu dvoutýdenní akci „Rodina Čermákova na cestách“. Poprvé tak byla jazyková animace nabízena na školách v Euregiu. Můžeme považovat za úspěch, že od té doby byla na mnohých zapojených školách zavedena čeština jako pracovní skupina, popř. volitelný předmět. Toto vedlo také k tomu, že EUREGIO EGRENSIS Bavorsko a Sasko/Durynsko od roku 2007 s jazykovou animací plynule pokračuje.
Jazykové animace zprostředkováváme kromě jiného na gymnáziích zapojených do projektu „Výměnný školní rok“ a dalších gymnáziích a také na reálných školách, které udržují kontakt s českými školami, nabízejí výuku češtiny nebo se zajímají o přijetí českých hostujících žáků.