Fond malých projektů (FMP) 2021-2027

EUREGIO EGRENSIS pracovní sdružení Bavorsko spravuje Fond malých projektů (FMP) pro bavorskou a českou část EUREGIA EGRENSIS. Tento fond byl poprvé zřízen v říjnu 2001. Pro období financování 2021-2027 podepsali dne 2. 8. 2023 prezident Euregia Peter Berek a ministerský rada Matthias Herderich z Bavorského zemského ministerstva hospodářství, regionálního rozvoje a energetiky tzv. „Smlouvu o pověření“.  

Malé projekty lze předkládat v následujících prioritách (v závorce uvedeny maximální celkové náklady jednotlivých projektů):

  • Priorita 3 - Vzdělávání (30 000 EUR)
  • Priorita 4 - Kultura a udržitelný cestovní ruch (50 000 EUR)
  • Priorita 5 - Lepší správa spolupráce (30 000 EUR)

Pro podávání žádostí o malé projekty je k dispozici speciální elektronický portál (JEMS = Joint Electronic Monitoring System).

  • Pro obsluhu systému JEMS je k dispozici příručka.
  • Aby mohl uživatel podávat žádosti, musí se nejprve zaregistrovat.
  • Žádosti se podávají v rámci tzv. Calls (= „výzev“).
Další informace a dokumenty pro žadatele jsou k dispozici na adrese:

 

Kontakty pro žadatele z Bavorska:

Alexander Dietz
+49 9231 6692-16
Alexander.Dietz@euregio-egrensis.de 

Susanne Bergmann
+49 9231 6692-11
Susanne.Bergmann@euregio-egrensis.de

Kontakty pro žadatele z České republiky:

Olga Křížová
+420 353 034 141, +420 605 282 898
olga.krizova@euregio-egrensis.eu

 Roman Stratil
 +420 605 243 412
 roman.stratil@euregio-egrensis.eu

Nabídka online poradenství: videokonzultační hodina:

Každé úterý od 14:00 do 15:00 se koná videokonzultační hodina, kde mohou zájemci získat individuální poradenství o možnostech financování z Fondu malých projektů.

Připojení je prostřednictvím následujícího odkazu na platformě Zoom:

https://us06web.zoom.us/j/87892819393?pwd=VTJQdzAvWjEvQjIxbEtGdUVDakhUZz09

Meeting-ID: 878 9281 9393
Kód: 081512

V případě problémů s připojením kontaktujte prosím kancelář (+420 353 034 143).

Poznámka k ochraně údajů v rámci implementace Programu:

Ukládání, zpracování a předávání osobních údajů nadřízeným kontrolním orgánům v rámci implementace Programu probíhá v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Podrobnosti naleznete v informacích o ochraně osobních údajů na domovské stránce programu INTERREG Bavorsko-Česká republika.