EuregioMobil

Mapa pro využití volného času „EuregioMobil“ představuje velké množství turistických atrakcí na celém území EUREGIA EGRENSIS, informuje o propojení se železnicí (EgroNet), s turistickými autobusovými linkami (s přepravou kol) a o hojném počtu cyklostezek a turistických tras. Spektrum informací je doplněno adresami a telefonními čísly důležitých míst z oblasti cestovního ruchu.

Užitečnou mapu pro rekreanty, víkendové výletníky a objevitele vydaly turistické svazy společně se sdružením EUREGIO EGRENSIS a je výsledkem intenzivní spolupráce pracovníků v cestovním ruchu ve Fojtsku, v Horních Francích, Horní Falci, Karlovarském kraji a v okrese Tachov. Projekt byl podpořen z evropského programu Cíl 3.

EUREGIO EGRENSIS pracovní sdružení Bavorsko není turistickým informačním centrem. Konkrétní dotazy z oblasti cestovního ruchu za Vás proto předáme přímo příslušným místům v regionu. V případě dotazů ohledně možností ubytování, všeobecných cyklistických a turistických nabídek atd. se prosím obracejte přímo na příslušná místa.