Informace pro hosty příhraničního regionu

Na území EUREGIO EGRENSIS se nachází středně vysoká pohoří, jezera a léčebné lázně, jejichž jména jsou známá po celém světě. Také v oblasti aktivního turismu najdeme v regionu zajímavou přeshraniční nabídku. Kromě česko-bavorských turistických tras a cyklostezek jsou to především geologické zvláštnosti. Některé okresy v regionu se o propagaci této rozmanitosti snaží společně s českými partnery. Za tímto účelem byl zřízen např. "Česko-Bavorský geopark". Mezi jednu z nejdůležitějších turistických událostí příhraničního regionu patřila určitě i "Krajinná výstava bez hranic Cheb – Marktredwitz" z roku 2006.

EUREGIO EGRENSIS pracovní sdružení Bavorsko má dle svých stanov za úkol přispívat regionálnímu rozvoji a překonat následky, které zanechalo několik desetiletí trvající rozdělení železnou oponou. Proto je podpora společných turistických nabídek a propojování příslušných aktérů v oblasti cestovního ruchu důležitou součástí práce Euregia. Za koordinaci a rozvoj přeshraničních nabídek v oblasti cestovního ruchu je odpovědná hlavně česká část EUREGIO EGRENSIS.

EUREGIO EGRENSIS se chápe jako koordinátor, ale také iniciátor nových nabídek v sousedících regionech. Je přitom odkázáno na aktéry v oblasti cestovního ruchu a velmi jim děkuje za jejich velké nasazení v přeshraniční práci.

EUREGIO EGRENSIS pracovní sdružení Bavorsko není turistickým informačním centrem. Konkrétní dotazy z oblasti cestovního ruchu za Vás proto předáme přímo příslušným místům v regionu. V případě dotazů ohledně možností ubytování, všeobecných cyklistických a turistických nabídek atd. se prosím obracejte přímo na příslušná místa.