Podpora přeshraničních projektů v česko-bavorském pohraničí

Pro financování přeshraničního projektu přichází na území EUREGIA EGRENSIS v úvahu využití různých dotačních prostředků. Nejdůležitějším poskytovatelem příspěvků je Evropská unie (EU). Současný program je INTERREG Bavorsko-Česká republika 2021-2027.

Základní informace o česko-bavorském programu INTERRREG Bavorsko-Česká republika získáte na stránkách Bavorského státního ministerstva hospodářství, které funguje jako Řídící orgán dotačního programu.

Informace o česko-bavorském programu INTERREG Bavorsko-Česká republika