Podpora přeshraničních projektů v česko-bavorském pohraničí

Pro financování přeshraničního projektu přichází na území EUREGIA EGRENSIS v úvahu využití různých dotačních prostředků. Nejdůležitějším poskytovatelem příspěvků je Evropská unie (EU). EU podpořila v dotačním období 2000-2006 přeshraniční projekty mezi Německem a Českem prostřednictvím iniciativy INTERREG III. V dotačním období 2007-2013 je využíván program „Evropské územní spolupráce“ Cíl 3 (zvaný též INTERREG IV). V jeho rámci se rozlišuje mezi velkými projekty (v kompetenci: regionálních státních orgánů) a malými projekty (v kompetenci Euregií).

Dne 19.06.2015 byl oficiálně zahájen nový dotační program "Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020 (INTERREG V).

Podle toho, o jaký členský stát nebo o jakou spolkovou zemi se jedná, jsou vydávány vlastní prováděcí předpisy k realizaci a zajištění evropských dotačních prostředků. Podpora je omezena na stanovená území. EUREGIO EGRENSIS se svými bavorskými, českými a sasko-durynskými složkami se kompletně nachází v dotačním území. Při procesu podávání žádosti je rozhodující, ve kterém členském státě EU, popř. spolkové zemi, má žadatel své sídlo a kde bude program realizován. Příslušné informace o dotačním procesu v Sasku, Durynsku a Čechách najdete na internetových stránkách příslušných pracovních sdružení EUREGIA EGRENSIS.

    

Základní informace o česko-bavorském programu Cíl EÚS získáte na stránkách Bavorského státního ministerstva hospodářství, které funguje jako Řídící orgán dotačního programu.

Informace o česko-bavorském programu Cíl EÚS

Informace o česko-saských projektech získáte prostřednictvím Společného technického sekretariátu v Drážďanech.

Informace o česko-saských projektech

Přeshraniční projekty jsou navíc podporovány i Česko-německým fondem budoucnosti. Dotační prostředky Česko-německého fondu budoucnosti jsou poskytovány prostřednictvím Spolkové republiky Německo a České republiky. Informace o procesu předkládání žádostí a o podpořených projektech jsou uvedeny na internetových stránkách fondu budoucnosti.

Domovská stránka Česko-německého fondu budoucnosti