Úkoly a cíle EUREGIO EGRENSIS

EUREGIO EGRENSIS si ve svých stanovách dalo za cíl, že bude podporovat porozumění, toleranci a vzájemné usmíření a přispěje k mírové, přátelské a partnerské součinnosti mezi Svobodným státem Bavorsko, Saskem, Durynskem a Českou republikou. EUREGIO EGRENSIS koordinuje a podporuje v duchu dobrého sousedství a přátelství přeshraniční spolupráci a rozvoj.

Přeshraniční spolupráce se Saskem a Durynskem a především Českem se etablovala po více než 20 let. Pro mnoho lidí v regionu je však spolupráce s Českem stále ještě něco neobvyklého a cizího, což ovšem platí obráceně také pro českou stranu.

Cíle EUREGIO EGRENSIS jsou proto
-    podporovat stávající partnerství a vazby, popř. podněcovat nové
-    odbourávat mentální a jazykové bariéry
-    přispět k integraci ČR do Evropské unie