Výměnný školní rok

Česko-bavorský Výměnný školní rok je jeden z několika projektů EUREGIA EGRENSIS. Euregio poskytne školní výměně mezi bavorskými a českými gymnáziemi organizační rámec a podporuje výměnu finančně. Projekt se skládá z dvou části projektu: pobyt českých hostujících studentů v Bavorsku a pobyt německých hostujících studentů v České republice.

Školní výměna mezi Bavorskem a Českou republikou

Čeští studenti v Bavorsku

Studenti, kteří tráví delší dobu v zahraničí, rozšířují jazykové dovednosti a poznávají kulturu a tradice sousední země. Studenti bydlí věštinou v hostitelských rodinách a zažijí intenzivně běžný chod života v novém prostředí.

Studenti v Bavorské státní kanceláři 2016

K rámcovému programu Výměnného školního roku patří mimo regionálni exkurzi v oblasti EUREGIA EGRENSIS i dvě exkurze do Berlína a do Mnichova. Na těchto exkurzích se mohou studenti seznámit s politickým systémem Spolkové republiky Německo a Svobodného státu Bavorsko. Přitom mají přiležitost diskutovat osobně s poslanci německé poslanecké sněmovny, zástupci Bavorské vlády nebo Velvyslanectví České republiky.

Německy  
Informationen und Hinweise 491 KB
Česky  
Informace a pokyny 502 KB

Bavorsko-český výměnný školní rok zprostředkovává životní zkušenosti v zahraničí a interkulturní kompetence, které mohou být užitečné v pracovním životě. Současně podporuje tento projekt - intenzivněji než každý krátkodobý pobyt - vzájemné poznávání a porozumění v přihraničních regionech.

Jazyková animace a školní výměna

Bavorští studenti v České republice

Od školního roku 2008/2009 probíhají na německých gymnáziích jazykové animace ke zvýšení zájmu německých studentů o pobyt na českých gymnáziích. Současně podporuje jazyková animaci v rámci tohto projektového dne integraci českých studentů v školních třídách. Zatím probíhaly jazykové animace na následujících gymnáziích:

 • Max-Reger-Gymnasium Amberg
 • Gymnasium Neustadt/Waldnaab
 • Otto-Hahn-Gymnasium Marktredwitz
 • Markgräfin-Wilhelmine-Gymnasium Bayreuth
 • Gymnasium Christian-Ernestinum Bayreuth
 • Städtisches Wirtschaftsgymnasium Bayreuth
 • Jean-Paul-Gymnasium Hof
 • Johann-Christian-Reinhart-Gymnasium Hof
 • Stiftland-Gymnasium Tirschenreuth
 • Luisenburg-Gymnasium Wunsiedel
 • Gymnasium Pegnitz
 • Walter-Gropius Gymnasium Selb
 • Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid

Jazyková animace probíhá v rámci projektového dne na škole a zaměřuje na existující školní partnerství a města, odkud pocházejí aktuálně čeští studenti. Potěší, že od zavedení jazykové animace roste zájem německých studentů, kteří absolvují pobyt na českém gymnáziu během Velikonočních nebo Svatodušných prázdnin.

Němečtí studenti trávili dosud jeden školní týden na následujících gymnáziích v České republice:

 • Gymnázium Ostrov
 • Gymnázium Rokycany
 • Gymnázium Tachov
 • Gymnázium Cheb
 • Gymnázium F. X. Šaldy Liberec
 • Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně

Němečtí studenti jsou ubytováni u českých hostitelských rodin.

České školy a hostitelské rodiny připravují zajímavý rámcový program.