Co je EUREGIO EGRENSIS?

Srdečně vítejte na stránkách EUREGIA EGRENSIS, přeshraniční organizace v oblasti pohraničního území mezi Bavorskem, Českem, Saskem a Durynskem!

Němci a Češi nacházejí v EUREGIU EGRENSIS platformu pro přeshraniční výměnu a setkávání. Chceme dále rozšiřovat přeshraniční spolupráci a informovat Vás na našich webových stránkách o aktuálním dění a zajímavostech.

Název „Euregio“ je jak názvem geograficky stanoveného území – tedy našeho pohraničního regionu – tak i přeshraniční organizace. Euregia jsou dobrovolná regionální sdružení, jejichž činnost přesahuje hranice států. Nejedná se o žádnou dodatečnou správní úroveň, ale jsou většinou „iniciativou přicházející zdola“, tedy vycházející od měst, obcí, regionů, ale také spolků a svazů.
První Euregio vzniklo již počátkem 60. let podél německo-holandské hranice. V současné době existuje podél vnější německé hranice kolem 25 srovnatelných organizací, v Evropě je jich pak více než 160. Tyto pohraniční regiony jsou na evropské úrovni zastoupeny „Asociací evropských hraničních regionů“ (AGEG).

Euregia se často pojmenovávají latinizovanými názvy, aby takto překonala jazykové rozdíly. Pojem „Euregio“ (někdy také „euroregion“) je zkrácenou formou názvu „Evropský region“. Tento pojem je pak doplněn upřesňujícími geografickými názvy. Doplněk „Egrensis“ se vztahuje k historickému území, které zahrnovalo velké části současného EUREGIA EGRENSIS: středověké „Regio Egire“ nebo „Provincia Egrensis“ – ve středu bývalého historického Chebska – „Egerlandska “.